הלכות לפי מילת מפתח:
הלכות לפי נושא:
 

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה
 ליפעת בת אילנה - אוראל בת יפעת

הוקדש ע"י
המשפחה

* * * * * * * * לחץ כאן להקדשת הלכה * * * * * * * *
ההלכה היומית נשלחת ל 23,165 מנויים יומיים פעילים

 הדפס  
קטוגריה: כשרות
תאריך ההלכה:    - 09/01/2012

אכילת בשר עם דגים

אמרו בגמרא במסכת פסחים (דף עו:) ההיא בינתא דאיטווא בהדי בישרא, (דג שנאפה בתנור אחד ביחד עם בשר) אמר מר בר רב אשי, אסור לאכלה, משום דקשיא לריחא ולדבר אחר. (אסרה מר בר רב אשי משום שבשר עם דגים ביחד גורמים למחלות.) וכן פסק מרן בשולחן ערוך (חלק יורה דעה סימן קט"ז ס"ב) שאסור לאכול בשר עם דגים ביחד מפני הסכנה
 
ודנו הפוסקים, לגבי שני בני אדם המכירים זה את זה, ואוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה דגים, אם צריכים לשים ביניהם "היכר" דהיינו כלי או כיכר לחם, שלא יטעו לאכול זה משל זה. (כדין שני אנשים שאוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה חלב וכפי שכבר נתבאר לפני כמה ימים.) ולעניין הלכה כתבו רבים מן הפוסקים להקל בזה, שאין להצריכם לשים היכר מכיוון שבדבר שהוא אסור מחמת סכנה, אנשים נזהרים יותר מאשר בדבר שהוא אסור מחמת דין. וכן כתבו להקל מטעם שדווקא בבשר וחלב גזרו חכמים לשים היכר, משום שאין שום אפשרות לאכול בשר ומיד אחר כך לאכול חלב, שהרי חייבים להמתין שש שעות ביניהם. (כפי שכבר נתבאר במסגרת זו), אבל בין דגים ובשר אין שום חיוב להמתין כלל ודי בשטיפת פיו ואכילת פת וכיוצא בזה, ומיד יכול לאכול מה שירצה, דג או בשר, ולכן לא החמירו כל כך לשים "סימן" ביניהם. ועוד כתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א להקל בזה מטעם נוסף, שיש סוברים שבכלל בזמנינו אין איסור באכילת בשר ודגים ביחד, משום שכיום דבר זה אינו מביא לידי סכנה, ואף על פי שבודאי אין הלכה כשיטה זו, מכל מקום יש לצרפה כסניף להקל לעניין זה שאין צורך לשים היכר בין אדם האוכל בשר לאדם האוכל דגים. ("צירוף סניף להקל", פירושו, שלעיתים בנושא הלכתי מסוים, כתבו הפוסקים להקל, אף על פי שאין טעם אחד חזק להקל, אלא בצירוף כמה טעמים, שאין בכל אחד מהם די כוח להכריע את הכף, אבל בצירוף כולם יש להקל. וכן לעיתים מצטרפים סניפים להחמיר.)שאלות ותשובות על ההלכה
(לחץ על השאלה לצפיה בתשובה)
שאלה:   אז מה להלכה? אכילת בשר עם דגים מותרת?
שאלה:   אבל ההר"י מודנה, לפני 500 שנה, אמר שאין בעיה בבשר ודגים.
שאלה:   בהמשך להלכה, האם מותר לאכול דגים מיד אחרי בשר?

< < ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >