הלכות לפי מילת מפתח:
הלכות לפי נושא:
 

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת
 מרים בת ריקה ע"ה

הוקדש ע"י
נכדה יעקב

* * * * * * * * לחץ כאן להקדשת הלכה * * * * * * * *

 הדפס  
קטוגריה: בין המצרים ותשעה באב
תאריך ההלכה:    - 08/07/2007

דין תספורת בימי בין המצרים

מנהג האשכנזים שלא להסתפר ולהתגלח, מיום שבעה עשר בתמוז ועד יום עשירי באב, משום מנהג אבלות בכל ימי בין המצרים, אולם הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו בזה, אלא כעיקר תקנת רבותינו התנאים שגזרו שבשבוע שחל בו תשעה באב אסור מלספר ולכבס, וכן פסק הרמב"ם ומרן השולחן ערוך.

ולענין תספורת לנשים בימים אלו, דבר זה תלוי במחלוקת הפוסקים לענין אשה שאבלה על אחד מקרוביה, שלאיש אסור להסתפר בשלושים יום של האבלות, ואילו לגבי אשה, פסק מרן השולחן ערוך שמותרת בתספורת תוך שלושים יום, והרמ"א חולק וסובר שגם על האשה חל איסור תספורת שלושים יום.

ולכאורה דין אבלות בימים אלו דומה לדיני אבלות של שלושים יום, ובאמת, הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל פסק שיש להחמיר לאשה שלא להסתפר בימים אלו וזאת על פי פסק הרמ"א בדין אבלות ממש. ומכל מקום יש מרבני האשכנזים שכתבו, שאף על פי שבאבלות ממש מנהגם שגם הנשים אינן מסתפרות, מכל מקום בבין המצרים יכולות להקל, אבל בשבוע שחל בו תשעה באב, שאז האבלות היא מתקנת המשנה ממש ולא רק מחמת המנהג, אין לחלק, ולמנהג האשכנזים יש להחמיר בזה על כל פנים בשבוע שחל בו תשעה באב.

ומכל מקום אנחנו שקבלנו עלינו הוראות מרן השולחן ערוך, נוקטים להקל בזה, ויכולות הנשים להסתפר אף בשבוע שחל בו תשעה באב.< < ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >